Izobraževalna načela

Da bi lahko dosegali odličnost na področju okoljskega izobraževanja oz. izobraževanja za trajnostni razvoj, je Fundacija za okoljsko vzgojo FEE sprejela osem izobraževalnih načel. Zavezujemo se, da bomo sledili in zagovarjali ta načela pri  vseh svojih programih.

  1. Zagotoviti vsem udeležencem v programih, da so del učnega procesa
  2. Spodbujati udeležence k ustreznim odločitvam in dejanjem glede trajnostne problematike
  3. Spodbujati udeležence za aktivno skupno delo in njihove skupnosti vključiti k iskanju rešitev
  4. Podpirati udeležence, da preučijo svoje domneve, znanje in izkušnje, da bi razvili kritično razmišljanje in bili odprti za spremembe
  5. Spodbujati udeležence, da se zavedajo družbenih praks, ki so sestavni del vprašanj o trajnosti
  6. Spodbujati udeležence, da si izmenjujejo navdihujoče zgodbe o svojih dosežkih, neuspehih in vrednotah, se iz njih učijo in se medsebojno podpirajo
  7. Spodbujati nenehno raziskovanje in testiranje ter deljenje inovativnih pristopov, metodologije in tehnike
  8. Zagotoviti, da so nenehne izboljšave s spremljanjem in vrednotenjem bistvenega pomena za naše programe

Poglejte si spodnji video, kjer predsednik in podpredsednik Fundacije za okoljsko vzgojo FEE predstavljata izobraževalna načela FEE.