Orodje za izračun ogljičnega odtisa

Z uporabo spodnjega orodja za izračun ogljičnega odtisa, lahko izračunate ogljični odtis vašega obrata. Orodje za izračun ogljičnega odtisa “Hotel Carbon Measurement Initiative” (HCMI) je razvila organizacija International Tourism Partnership (ITP) oziroma Sustainable Hospitality Alliance (HSA) v sodelovanju z World Travel & Tourism Council (WTTC) in ga trenutno uporablja že več kot 24.000 hotelov.

ITP je v sodelovanju s podjetjem Greenview razvil sistem primerjalnih analiz, kjer lahko primerjate vaš izračun s povprečjem v obratih v bližnji okolici [URL: https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/hotel-footprinting/]

Kalkulator ogljičnega odtisa HCMI ne vključuje odtisa generiranega s potovanjem gostov ali zaposlenih do obrata, prav tako ne porabe in generiranja smeti v okviru obrata ali v okviru zunanjih aktivnosti gosta v času bivanja. V kolikor želijo obrati spremljati tudi tovrstno porabo gosta svetujemo upoštevanje WRI (www.ghgprotocol.org) ali “Climate Registry” (www.theclimateregistry.org) priporočil. V kalkulacijo se prav tako ne vključuje podatkov pisarn obrata v kolikor se le-te nahajajo na drugi lokaciji.

Snovalci HCMI orodja se zavedajo pomembnosti tudi drugih področij kot so odpadki, poraba vode in biodiverziteta, vendar so iz naslova kompleksnosti tovrstnih izračunov izločena iz orodja. Obstajajo pa druga orodja, kot npr. HCMI orodje za vodo, ki lahko dopolnjujejo obstoječi izračun ogljičnega odtisa.

HCMI orodje predvideva LETNO poročanje (za 12 mesečno obdobje), gre pa lahko za koledarsko leto ali pa za fiskalno leto. Bistveno je, da se obrat izbranega načina tudi drži skozi leta in na tak način omogoča  primerjavo med posameznimi leti.

Izračun z metodologijo HCMI upošteva energetski emisijski faktor (UNFCCC - UN’s Climate Change unit) za specifično državo, ki se letno spreminja, zato pri izračunu določimo državo Slovenija.

Za izračun in primerjavo ogljičnega odtisa vašega obrata sledite naslednjim korakom:

1. Najprej zberite informacije

Da bi lahko izračunali ogljični odtis za določen obrat, morate zbrati naslednje informacije:

 • Skupna površina vseh sob in pripadajočih hodnikov v m2
 • Skupna površina konferenčnega dela obrata (dvorane, sprejmni lobi v konferenčnem delu, toaletni prostori konferenčnega dela) v m2
 • Skupna površina kondicioniranih (segrevanje in/ali hlajenje) prostorov (restavracije, bari, fitnes prostori, lobi, prostori za zaposlene, konferenčni del, sobe in pripadajoči hodniki) v m2 - navede se skupno površino obrata v m2
 • Skupna površina privatnih ali oddanih prostorov znotraj obrata v m2. Privatni prostori so prostori, kjer hotelski gostje ali udeleženci konference ali zaposleni (razen v kolikor gre za njihovo namestitev) ne morejo vstopati ALI prostori, ki niso povezani neposredno s poslovanjem samega hotela - npr. restavracija, trgovine, frizerski saloni, ki so oddani tretjim osebam. Tudi morebitne namestitve za osebje je del kategorije “privatnih prostorov” in ne sme biti vključena v druge kategorije površin (npr. sob in pripadajočih hodnikov). V primeru odštevalnikov porabe energentov je potrebno tovrstno porabo odbiti od porabe obrata kot celote, v kolikor pa ni odštevalnikov  se upošteva poraba kot delež (npr. glede na kvadraturo), ki se ga odbije od skupne porabe.
 • Skupno število sob za goste
 • Skupno število zasedenih sob za obdobje poročanje (ponavadi gre za lansko leto, če poročamo po koledarskem letu). Zasedena soba predstavlja vse prodane sobe brez sob, kjer se gost ne pojavi/prijavi (“no show”), ter sobami, ki niso plačane vendar so bile zasedene (npr. VIP, ipd.).
 • Skupna poraba elektrike za merilno obdobje v kWh
 • Skupna poraba plina za merilno obdobje v kWh. Poraba plina, ki je obračunana/merjena v m3 mora biti pretvorjena v kWh.  Spletna stran za pomoč pri pretvarjanju: http://www.energylinx.co.uk/gas_meter_conversion.html
 • Skupna poraba kurilnega olja za merilno obdobje (v litrih)
 • Skupna poraba drugih goriv za potrebe ogrevanja (propan, LPG, premog, ipd.) v ustrezni enoti mere
 • V kolikor obraz uporablja obnovljivo energijo, se opredeli skupno količino kupljene obnovljive energije s strani dobavitelja ali opredeli proizvedeno obnovljivo energijo v kWh
 • Količina porabljenega bencina/ nafte (v litrih), dizelskega goriva (v litrih) in/ ali LPG (v litrih), če v obratu uporabljajo vozila. V kolikor obrat uporablja električna vozila se tega dela ne izpolnjuje (že del skupne porabe električne energije).
 • Količina umazanega perila za merilno obdobje (v tonah, v kolikor se obračuna po kilogramih morate pretvoriti v tone), če za pranje perila skrbi zunanje podjetje.
 • Morebitno iztekanje plina nad 100 kg v merilnem obdobju, če imajo v obratu klimatske naprave ali hladilnice ALI morebitna večja popravila v merilnem obdobju, če imajo v obratu klimatske naprave ali hladilnice (da ali ne). V kolikor je prišlo do puščanja plina iz naprav za hlajenje, je potrebno izpolniti tudi dodatni del. V kolikor puščajo naprave s plinom R-22, R-134A, R-404A, or R-410A se poveča odtis za 1%, v kolikor pa puščajo naprave z drugo vrsto plina, je potrebno izpolniti količino dopolnjenjega plina posamezne vrste.

2. Izračunajte vaš ogljični odtis

Kliknite na spodnji gumb, vnesite podatke in izračunajte ogljični odtis za vaš obrat.

Z izračunom dobite naslednje podatke:

 • količina ogljičnega odtisa za obdobje poročanja (v tonah)
 • celoten ogljični odtis sob za goste (v tonah)
 • celoten ogljični odtis skupnih prostorov (v tonah)
 • emisije COza zasedeno sobo na dan (v kg) (opomba: decimalno vejico predstavlja pika). Ta podatek lahko uporabite tudi za preverjanje ali ste vhodne podatke za izračun pravilno vnesli. Pričakovana vrednost je do 24 kg CO2 na dan, povprečja v naši širši regiji pa se gibljejo med 7 in 16.
 • ogljični odtis kvadratnega metra skupnih prostorov na uro (v kg)
 • celotna porabljena obnovljiva energija v obratu (kWh)
 • celotnena porabljena obnovljiva energija v obratu (% vse porabljene energije)

Dobljene podatke lahko nato primerjate s povrečjem drugih držav s pomočjo spletnega orodja Mednarodnega partnerstva za turizem - The International Tourism Partnership (ITP).

 

Zahvala in avtorske pravice:

Orodje HCMI je razvila organizacija ITP (danes HSA) http://tourismpartnership.org