O programu

Zeleni ključ je standard odličnosti

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Trajnostni znak Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, gostinski obrati in turistične atrakcije.

Izobraževanje

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks.

Inovativnost

Program Zeleni ključ nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju.

Dodana vrednost

Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske prakse vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojih počitnic ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna.

Promocija

Pridobitev trajnostnega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat dodatni vir promocije, saj potencialnim gostom pove, da obrat izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, učinkovito in organizirano izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

Cilji programa

Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji nasploh.