Postopek prijave

Trije koraki v procesu certifikacije:

1. Prijava
2. Kontrolni pregled
3. Odločitev

1. Prijava

 • Zainteresirani obrat vzpostavi stik z nacionalno koordinacijo (DOVES) preko e-pošte info@zelenikljuc.si in info@drustvo-doves.si s pripeto PRIJAVNICO ali s klicem na objavljene telefonske številke kontaktnih oseb DOVES-a.
 • Na podlagi vzpostavljenega stika, DOVES v sistemu za elektronsko oddajo vloge obratu omogoči dostop do e-portala za oddajo vloge in sicer z dodelitvijo uporabniškega imena ter gesla okoljskemu upravitelju.
 • Obrat se ob prijavi v sistem strinja s cenikom ter splošnimi pogoji poslovanja. Okoljski upravitelj (zelena ekipa) v celoti izpolni vprašalnik in priloži obvezne priloge. Ko je celoten vprašalnik z zahtevanimi prilogami izpolnjen, ga pošlje v pregled DOVES-u s pritiskom na gumb "Oddaj vlogo". V primeru pomanjklivosti, DOVES kontaktira okoljskega upravitelja in uskladi nadalanje postopke.
 • Ob vsakoletnem podaljšanju veljavnosti znaka (re-certifikacija), okoljski upravitelj (zelena ekipa) v okviru e-portala posodobi zahteve v vprašalniku in priloži/osveži obvezne priloge.

POMEMBNO OBVESTILO

I. NOVE PRIJAVE 2024

Za nove obrate, ki želijo pridobiti Zeleni ključ v letu 2024 je potrebno (po e-pošti) poslati izpolnjeno prijavnico ter v celoti izpolnjen elektronski vprašalnik z vsemi obveznimi prilogami:

a) za prvo zasedanje Nacionalne komisije za Zeleni ključ, ki bo konec maja 2024:
dokumentacijo zbiramo do 15.4.2024*
*kontrolne preglede bomo izvajali po geografskih statističnih regijah do 28.4.2024

in

b) za drugo zasedanje Nacionalne komisije za Zeleni ključ, ki bo v novembru 2024:
dokumentacijo zbiramo do 14.7.2024***
***kontrolne preglede bomo izvajali po geografskih statističnih regijah med 28.8. in 31.10.2024

Svetujemo in naprošamo, da se ne čaka zadnjih rokov za oddajo, temveč se poskuša dokumentacijo čimprej pripraviti in poslati v prvi pregled, saj bomo le tako lahko zagotovili pravočasno obravnavo vlog.

Še posebej to velja za razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov 2024 (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/), kjer je ključnega pomena, da se začne s postopki certifikacije pravočasno. Za potrebe omenjenga razpisa, bomo organizirali dodatno zasedanje Nacionalne komisije.

II. TERMINI PREGLEDOV V ČASU GLAVNE TURISTIČNE SEZONE

Obveščamo vas, da v času visoke turistične sezone, natančneje med 15.7. in 23.8.2024 ne bomo izvajali pregledov dokumentacije in kontrolnih pregledov.

2. Kontrolni pregled

 • DOVES izvede administrativni pregled in z obratom uskladi morebitne neskladnosti (vsako leto). DOVES pregleda poslano dokumentacijo v roku 14 dni od oddaje vloge. V kolikor pregled dokumentacije traja dlje časa, mora biti odmik utemeljen in predhodno skomuniciran z obratom.
 • DOVES po uspešno opravljenem pregledu dokumentacije z obratom dogovori najprimernejši termin za izvedbo vizualnega kontrolnega pregleda (1., 2. leto, nato vsako tretje leto). Ogled praviloma, glede na stanje in velikost obrata, traja do štiri (4) ure. Dodatno opozorilo v primerih različnih razpisov za sofinanciranje postopkov certifikacije: svetujemo in naprošamo, da se ne čaka zadnjih rokov za oddajo, temveč se poskuša dokumentacijo čimprej pripraviti in poslati v prvi pregled, saj bomo le tako lahko zagotovili pravočasno obravnavo vlog in pravočasnega vizualnega pregleda. Obratu tudi toplo priporočamo, da si za vizualni pregled vzame dovolj časa in zagotovi prisotnost okoljskega upravitelja oz osebe, ki je formalno določena za to vlogo.

3. Odločitev

 • Po opravljenem kontrolnem pregledu, DOVES pripravi poročilo o stanju v obratu z vso dokumentacijo, ki ga predloži Nacionalni komisiji v pregled. Nacionalna komisija za Zeleni ključ na podlagi dokumentacije vlogo srečanjih odobri, vrne v dopolnitev ali zavrne. Nacionalna komisija za Zeleni ključ zaseda nekajkrat letno.

4. Pristojbina, oznake in veljavnost

 • Obrati plačajo letno pristojbino, ko je prijava odobrena s strani Nacionalne komisije za Zeleni ključ. Pravočasno plačilo letne pristojbine je, poleg izpolnjevanja zahtev kriterijev programa Zeleni ključ, pogoj za pridobitev znaka ali podaljšanje veljavnosti znaka.
 • Obrat po plačilu letne pristojbine prejme zunanjo plaketo, ki jo postavi na vhod v obrat (velja za nove obrate) in certifikat (velja za vse obrate), ki ga postavi na vidno mesto (lahko tudi na več mest) v obratu.
 • Trajnostni znak Zeleni ključ je veljaven eno leto in ga je potrebno vsako leto obnavljati s ciljem izboljševanja stanja trajnosti v obratu. Obrat je dolžan oddati osveženo vlogo (od drugega leta dalje) od treh (3) mesecev do vsaj štiri (4) tedne pred potekom certifikata.
 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo in drugo leto, nato vsako tretje leto.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte.