Postopek prijave

Trije koraki za prijavo:

1. Dokumenti za prijavo
2. Kontrolni pregled
3. Odločitev

1. Dokumenti za prijavo

 • Obrat ob prvi prijavi posreduje nacionalni koordinaciji izpolnjeno in podpisano prijavnico, seznam z izpolnjenimi obveznimi kriteriji in vse zahtevane dokumente.
 • Ob vsaki naslednji prijavi odgovorna oseba v obratu pošlje posodobljene dokumente - seznam z izpolnjenimi kriteriji (obveznimi in izbirnimi)

POMEMBNO OBVESTILO

I. NOVE PRIJAVE 2023

Za nove obrate, ki želijo pridobiti Zeleni ključ v letu 2023, imamo odprta dva razpisna termina v katerih je potrebno (po e-pošti) poslati izpolnjeno prijavnico ter v celoti izpolnjen vprašalnik z vsemi obveznimi prilogami:

a) za prvo zasedanje Nacionalne komisije za Zeleni ključ, ki bo v juniju 2023:
dokumentacijo zbiramo do 28.2.2023*
*kontrolne preglede bomo izvajali po geografskih statističnih regijah med 1.3. in 28.4.2023

,

b) za drugo zasedanje Nacionalne komisije za Zeleni ključ, ki bo v juliju 2023 (ta razpisni rok je ključen za razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za pridobitev okoljskih in trajnostnih znakov 2023 (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/):
dokumentacijo zbiramo do 19.5.2023**
**kontrolne preglede bomo izvajali po geografskih statističnih regijah med 29.4. in 30.6.2023

in

c) za tretje zasedanje Nacionalne komisije za Zeleni ključ, ki bo v novembru 2023:
dokumentacijo zbiramo do 14.7.2023***
***kontrolne preglede bomo izvajali po geografskih statističnih regijah med 28.8. in 31.10.2023

Svetujemo in naprošamo, da se ne čaka zadnjih rokov za oddajo, temveč se poskuša dokumentacijo čimprej pripraviti in poslati v prvi pregled, saj bomo le tako lahko zagotovili pravočasno obravnavo vlog.

II. TERMINI PREGLEDOV V ČASU GLAVNE TURISTIČNE SEZONE

Obveščamo vas, da v času visoke turistične sezone, natančneje med 15.7. in 20.8.2023 ne bomo izvajali pregledov dokumentacije in kontrolnih pregledov.

2. Kontrolni pregled

 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo (pred prvim certificiranjem) in drugo leto, nato vsako tretje leto.
 • Kontrolni pregled izven obrata, se izvaja vsa ostala leta.

3. Odločitev

 • Po opravljenem kontrolnem pregledu, nacionalna koordinacija napiše poročilo, ki ga pregleda Nacionalna komisija za program Zeleni ključ. Le-ta na podlagi napisanega in priložene dokumentacije, odobri oz. zavrne prijavo.

Pristop oz. postopek prijave k programu in pridobitev certifikata Zeleni ključ:

 • Zainteresiran obrat vzpostavi stik z nacionalno koordinacijo
 • Nato pošlje izpolnjeno in podpisano prijavnico s splošnimi pogoji poslovanja, izpolnjen vprašalnik/seznam kriterijev in priloži obvezne dokumente/priloge
 • Nacionalna kooridnacija programa izvede administrativni pregled in z obratom uskladi morebitne neskladnosti (vsako leto)
 • Nacionalna koordinacija programa opravi kontrolni pregled v obratu (1., 2. leto, nato pa vsake tri leta)
 • Poročilo o stanju v obratu in prijavo (prijavnica in izpolnjen seznam kriterijev) predloži nacionalni komisiji, ki prijavo odobri ali zavrne
 • Ko je prijava odobrena, v obratu plačajo letno pristojbino (velja za nove obrate)
 • Obrat prejme zunanjo plaketo, ki jo postavi na vhod v obrat in certifikat, ki ga postavi na vidno mesto v obratu, najraje na recepcijo (velja za nove obrate)
 • Certifikat Zeleni ključ je veljaven eno leto in ga je potrebno vsako leto obnavljati (s tem spodbujamo lastnike h konstantnemu izboljševanju stanja – smernice!)
 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo in drugo leto, nato vsako tretje leto

Za več informacij o pristopu, kliknite tukaj.