Postopek prijave

Trije koraki za prijavo:

1. Dokumenti za prijavo
2. Kontrolni pregled
3. Odločitev

1. Dokumenti za prijavo

 • Obrat ob prvi prijavi posreduje nacionalni koordinaciji izpolnjeno in podpisano prijavnico, seznam z izpolnjenimi obveznimi kriteriji in vse zahtevane dokumente.
 • Ob vsaki naslednji prijavi odgovorna oseba v obratu pošlje posodobljene dokumente - seznam z izpolnjenimi kriteriji (obveznimi in izbirnimi)

2. Kontrolni pregled

 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo (pred prvim certificiranjem) in drugo leto, nato vsako tretje leto.
 • Kontrolni pregled izven obrata, se izvaja vsa ostala leta.

3. Odločitev

 • Po opravljenem kontrolnem pregledu, nacionalna koordinacija napiše poročilo, ki ga pregleda Nacionalna komisija za program Zeleni ključ. Le-ta na podlagi napisanega in priložene dokumentacije, odobri oz. zavrne prijavo.
 • Pristop oz. postopek prijave k programu in pridobitev certifikata Zeleni ključ:

 • Zainteresiran obrat vzpostavi stik z nacionalno koordinacijo
 • Nato pošlje izpolnjeno in podpisano prijavnico, izpolnjen seznam kriterijev in priložene obvezne dokumente
 • Nacionalni koordinator opravi kontrolni pregled
 • Poročilo o stanju v obratu in prijavo (prijavnica in izpolnjen seznam kriterijev) predloži nacionalni komisiji, ki prijavo odobri ali zavrne
 • Ko je prijava odobrena, v obratu plačajo letno pristojbino
 • Obrat prejme zunanjo plaketo, ki jo postavi na vhod v obrat in certifikat, ki ga postavi na vidno mesto v obratu, najraje na recepcijo
 • Certifikat Zeleni ključ je veljaven eno leto in ga je potrebno vsako leto obnavljati (s tem spodbujamo lastnike h konstantnemu izboljševanju stanja – smernice!)
 • Kontrolni pregled se v obratu izvaja prvo in drugo leto, nato vsako tretje leto

Za več informacij o pristopu, kliknite tukaj.