Organiziranost

Zeleni ključ:

  • politična struktura: upravni odbor, ki določa splošno usmeritev programa in
  • administrativna struktura: odgovorna za vsakodnevno upravljanje programa.

1. Politična struktura:

Upravni odbor Green Key International, ki ga sestavljajo štirje člani, dva člana iz danskega združenja ustanoviteljev in dva člana Fundacije za okoljsko vzgojo FEE, sprejema odločitve o splošnem razvoju in nadaljnjih usmeritvah programa.

2. Administrativna struktura:

Kot vsi FEE programi ima tudi Zeleni ključ mednarodno pisarno in mednarodnega direktorja programa ter nacionalne koordinatorje v več kot 50 državah.

V pisarni Green Key International so zadolženi za:

  • razvoj in usklajevanje programa Zeleni ključ,
  • komunikacijo z obrati v državah, ki nimajo nacionalnega koordinatorja
  • komunikacijo z obstoječimi in novimi mednarodnimi partnerji.

Kontaktne informacije za Green Key International najdete tukaj.

Nacionalni koordinator je odgovoren za:

  • razvoj in usklajevanje programa Zeleni ključ na nacionalni ravni,
  • komunikacijo z obstoječimi in na novo certificiranimi obrati na nacionalni ravni,
  • komunikacijo z obstoječimi in novimi partnerji na nacionalni ravni.

Kontaktne informacije nacionalnih koordinatorjev najdete tukaj.